Program

Operativ rennjury har besluttet at klasse K20/21 flyttes til pulje 2 under fellesstart fredag 2. februar pga. stor påmelding. Vi vil da få en bedre fordeling av antall startende i hver pulje, og kortere tid mellom innskyting slutt og siste start i puljene. Dette medfører at innskytningstider og starttidspunkt for pulje 2 og pulje 3 forskyves i forhold til oppsatt plan.

 Mvh Roar Viken, Rennleder

Offisiell Trening – 1. Februar – kl. 09.00 – 15.00. Lagledermøte i etterkant kl. 15:30.

Fellesstart – 2. Februar

Pulje 1 innskyting kl. 07:45-08:30. M senior, K senior, M20-21. Første start kl. 08:45.

Pulje 2 innskyting kl. 11:10-11:55. K19, K18, K17, K20-21. Første start kl. 12:10.

Pulje 3 innskyting kl. 14:50-15:50. M19, M18, M17. Første start kl. 16:05.

Sprint- 3. Februar

Pulje 1 innskyting kl. 07:45-09:00. M senior, M20-21, K senior, K19, K18, K17. Første start kl. 09:15.

Pulje 2 innskyting kl. 11:30-12:45. K20-21, M19, M18, M17. Første start kl. 13:00.

Lagledermøte i etterkant.

Stafett – 4. Februar

Vil bli oppdatert.