Tidtagerbrikker for 13 år og eldre

Nye regler vedr. tidtagerbrikker for aldergruppe 13 år og eldre :

Fra konkurransereglementet:

6.5.3 Brikker

6.5.3.1 Påbudt med brikker

Under NM, HL, NC og mønstringsrenn er det påbudt med brikker og elektronisk tidtaking.

6.5.3.2 Brikker og aldersklasser

I de konkurranser det er elektronisk tidtaking, er det påbudt med brikke for 13 år og eldre.

6.5.3.3 Leie av brikke

Dersom noen ikke har brikke eller har glemt brikken, kan de leie av arrangøren. Pris kr.50,- pr. konkurranse. Dersom man kommer til startkontroll uten brikke, kan brikke leies der for kr.200,-

6.5.3.4 Brikke for 12 år og yngre

Når arrangøren bruker brikker for løpere 12 år og yngre, kan det kreves en ekstraavgift på kr. 25,- pr. konkurransedag.

Brikker kan bestilles på : emit.no

 

Skytetrening innendørs på SMU sesongen 2011-12

Info fra Bjørn Roar Vee vedrørende skytetrening innendørs på SMU :

Innendørs skyting med skytetester for Sesongen 2011/2012 er lagt opp etter følgende opplegg.

Det blir gjennomført skytetester på følgende datoer:  15/11-2011, 13/12-2011, 17/1-2012 og 21/2-2012.

Det blir åpnet for påmelding via internett ca en uke i forkant av disse datoer.

Alle skyteresultater blir registrert og vi vil følge med på skyteresultatene til hver og en utøver utover sesongen og forhåpentligvis være i stand til å ta de nødvendige grep der vi mener at dette trengs.