Bli medlem

Et medlemskap i Simostranda IL koster pr. år:
Barn 0-16 år 200,-
Voksen 17 – år 200,-
Familie (max 2 voksne og x antall barn 0-16 år) 500,-

Betales til konto 2270.03.08395. Husk å oppgi navn og fødselsår på medlemmene.

Scan her for støttemedlemskap: