Treningsplan 15 år og eldre

Hei

Her ligger oppdatert plan høst – nyttår 2023

Periodeplan_Nyttår_Klubb_2022-2023

Sportslig hilsen trenerne

Hans Anton, Henning & Charlotte