Informasjon

Ole Einar Bjørndalen, med blant annet sine 4 gullmedaljer i skiskyting i OL i Salt Lake City 2002, har sørget for at mange har hørt om Simostranda.

Simostranda er ei bygd i Modum kommune i Buskerud. Avstanden til Drammen, Hønefoss og Kongsberg er ca 40 km. Rv. 287 går gjennom bygda. Det bor 335 personer her. Simostranda er et aktivt lite bygdesamfunn med godt oppvekstmiljø for barn og unge.

Idrettslaget er viktig for tilhørigheten for folk som bor her. Samlingsstedet i bygda er klubbhuset vårt, Eikvang. Her er det rom for idrettslagets aktiviteter samt møter, fester, brylluper, gudstjenester m.m.