Skytetreninger vår og sommer 2010

for 15 år og eldre: TIRSDAGER kl. 18.30 – 20.00 -> Oppstart 18. mai 2010

for 13 – 14 år : TIRSDAGER kl. 18.30 – 20.00 -> Oppstart 1. juni 2010

(samme tidspunkt, men begynner ikke før i juni med 13-14 år, selvfølgelig rom for tilpasninger)

Hilsen Bjørn Roar, Magnus og Morten

Skiskytterskole

Det blir i sommer arrangert mins to sommerskiskytterskoler. En på Beitostølen og en i Meråker, se www.skiskyting.no for nærmere opplysning.

Styret bidrar med kr. 1000,- pr. deltaker (en samling pr. utøver) ved fremvisning av dokumentasjon på deltagelse.