Info om evt. avlysning null-løp

 

Beslutningen om en evt. avlysning av null-løp p.g.a kulde vil bli tatt  kl. 16.30 den aktuelle dagen.

Om null-løpet blir besluttet avlyst blir det publisert på hjemmesiden umiddelbart etter 16.30.