Null-løp og allidrett 2013 -oppdatert 05.02

Null-løp starter opp tirsdag 15.01. Se vedlagt aktivitets plan. 

Også i år trengs litt hjelp for å arrangere null-løp, se dugnadsliste på planen. Viktig at de av dere som er satt opp på dugnad bytter innbyrdes om dere ikke kan den oppsatte dagen. Vel møtt!

Allidrett og null løp 2013 oppdatert 05-02-2013