Tid for å teste våpenet ditt?

Vi har fått en henvendelse fra Testskyting.no som nå tilbyr skiskyttere å testskyte geværene. Simostrandas egen skiskyttertrener Dag Bjørndalen stiller seg positiv til en slik test, men poengterer også at det er viktig med daglig vedlikehold av våpenet med tanke på riktig tiltrekking med moment, pussing, bedding osv. Mange kan nå ha kommet til at testing av kombinasjonen mellom våpen og ammunisjon er neste steg i sin satsing på skiskyting og ønsker professjonell hjelp til dette. Om det er flere som melder interesse kan vi ordne felles transport av våpen.

Vi setter frist til mandag 10. juni for melding av interesse til anstein.solum@gmail.com. Avhengig av kapasitet vil test foregå i uke 26.

Her er henvendelsen fra Testskyting.no:

Tilbud på Testskyting av våpen i Kulde eller varme

Testskyting.no ble etablert i 2012 etter å ha drevet med testskyting av våpen i nesten 7 år. Det er bygget en innendørs testbane på 50m, hvor det kan testes våpen med cal 22 i varme og kulde. Det kan testes i temperaturer ned til -30grader. Testskyting.no har siden oktober hjulpet nesten 200 skyttere/skiskyttere med dette arbeidet. Vi samarbeider med Magne Landrø as og har til en hver tid mange loter å teste på. Vi ønsker herved å tilby deres utøvere testing av sine våpen hos oss. Våpnene blir testet med avtalt ammunisjon i avtalt temperatur, og våpen blir levert tilbake med en testrapport og ønsket ammunisjon blir reservert hos Magne Landrø AS.  All ammunisjon blir solgt fra Magne Landrø AS. Prisen på testskyting av skiskyttervåpen i kulde er kr 1250 inkl testammunisjon. Det testes minimum 10 loter Polar. Ønskes det å testes for å finne optimal treningsammunisjon STD+, Rifle Match, Center-X eller Midas+ er prisen 50 per lot. Priser reduseres med 10%, ved bestilling av test av min 4 våpen . For mer informasjon om oss, se Testskyting.no på Facebook. Bestilling av test gjøres på mail, eller telefon. Vi holder til i Røyken kommune ved Drammen.

Testskyting.no

roy@testskyting.no
Vegar@testskyting.no
Roy Skogly 906 35 101
Vegar Lund 906 02 569