Informasjon om Lisens for sesongen 2014/2015

Norges Skiskytterforbund vil fra sesongen 2014/2015 skifte leverandør på lisensforsikring. I denne forbindelse vil innhold  og dekning endres.

Da skifte av leverandør er en tidkrevende prosess vil dessverre ikke lisensene være tilgjengelige fra 1. mai.

Endelig dato for lansering av den nye lisensordningen er fortsatt ikke helt klart, men vi har en ambisjon om at lisensordningen vil være tilgjengelig i løpet av mai.

Eksisterende lisens for forrige sesong vil være gjeldende inntil ny lisens kan løses.

Ny informasjon publisert på skiskyting.no så snart dette foreligger.

AVSLUTNING ALLIDRETT!

Da er vi klare for avslutning med Allidrett for denne sesong. Det gjør vi med stil og reiser på bowling!
Alle barn deltar gratis, om noen voksne vil delta koster det 135,- kr. for to serier.
Vi møtes utenfor Kiwi i Strandgata kl. 17.00. De som vil være med gir en tilbakemelding til tlf. 90 50 86 28, så vet vi hvor mange vi blir.
Dette blir gøy! VELKOMMEN!!!