Skytetrening gruppe 15+

Felles skytetreninger for gruppe 15+ ( 97 & eldre) Oppstart tirsdag 24 mai kl. 1830, vil foregå hver tirsdag  til og med 28 juni på samme tidspunkt. Etter ferien vil det bli oppstart tirsdag 16 august og klokkeslett endres da til  kl. 1930 – 2100. Bjørn Roar Vee vil være ansvarlig skytetrener. Øvrig treningsaktivitet for gruppe 15+, se treningsplan fra Hans Anton som er lagt ut på WEB.

Olympisk akademi

Olympisk akademi startet opp etter noen års pause i 2010, og akademiet ble i fjor en stor suksess.

Som Olympisk komité er NIF pliktig til å gjennomføre et slikt akademi.
Her møtes ungdom på tvers av idretter, og en setter idrettens verdier på dagsorden gjennom et godt faglig program. Akademiet er ideelt for alle som ønsker mer kunnskap om idrett og som vil bygge nettverk med andre engasjerte idrettsungdommer i alderen 18-29 år. Årets akademi heter «Dialog i fellesskap», og foredragsholdere er blant annet Marit Breivik, Per Mathias Høgmo, Sigmund Loland og Dag Hareide.

Årets akademi er 11.-14- august og er på Nansenskolen på Lillehammer. Akademiet er gratis, deltakerne betaler kun reise til og fra.

Påmelding og mer informasjon finner du her

Frist for påmelding er 1. juni.

Lisens sesongen 2011-2012

Lisensregistreringen for sesongen 2011-2012 er på grunn av noen tekniske komplikasjoner utsatt en måned. Det vil derfor ikke være mulig å registrere lisens til utøvere før 1. juni.2011.  For perioden 01.05 – 01.06.2011 vil fjorårets lisens fortsatt gjelde.