Trener 2 kurs – skyting

Hønefoss Skiskytterklubb ved Hanne Gussow Thoresen arrangerer trener 2 kurs i skyting torsdag 12.mai og torsdag 19.mai. Vedlagt ligger også tentativt program. Samme kurs er blitt holdt i blant annet Oslo og Akershus krets i fjor høst i flere andre klubber med meget gode tilbakemeldinger. Samme kurs skal også holdes i samme krets før sommeren igjen. Kurset blir lagt opp med en teorikveld og en praktisk kveld med blant annet gjennomgåelse av innstilling av våpen og noen utvalgte økter fra øktarkivet. Trener 2 kurs er beregnet på de som er trenere for 13-16 år, men her vil det være noe for enhver smak som kan brukes både på yngre og eldre utøvere. Sammen med praksis i egen klubb vil kurset gi godkjent trener 2 skyting hos Norges Skiskytterforbund. Det koster 300 kr per deltaker.

For å få en oversikt over hvor mange som evt dukker opp så er siste frist for påmelding onsdag 11.mai. Se ellers hjemmesida til HSSK for info http://www.hssk.no

Møt opp og få faglig påfyll og inspirasjon før en ny sesong.

Program Hønefoss 2011

Helge