Lisens sesongen 2011-2012

Lisensregistreringen for sesongen 2011-2012 er på grunn av noen tekniske komplikasjoner utsatt en måned. Det vil derfor ikke være mulig å registrere lisens til utøvere før 1. juni.2011.  For perioden 01.05 – 01.06.2011 vil fjorårets lisens fortsatt gjelde.