Olympisk akademi

Olympisk akademi startet opp etter noen års pause i 2010, og akademiet ble i fjor en stor suksess.

Som Olympisk komité er NIF pliktig til å gjennomføre et slikt akademi.
Her møtes ungdom på tvers av idretter, og en setter idrettens verdier på dagsorden gjennom et godt faglig program. Akademiet er ideelt for alle som ønsker mer kunnskap om idrett og som vil bygge nettverk med andre engasjerte idrettsungdommer i alderen 18-29 år. Årets akademi heter «Dialog i fellesskap», og foredragsholdere er blant annet Marit Breivik, Per Mathias Høgmo, Sigmund Loland og Dag Hareide.

Årets akademi er 11.-14- august og er på Nansenskolen på Lillehammer. Akademiet er gratis, deltakerne betaler kun reise til og fra.

Påmelding og mer informasjon finner du her

Frist for påmelding er 1. juni.