Husk å betale Lisens!!!!!

Pr. 22.6. er det fremdeles mange som ikke har betalt lisens for 2014 – 2015. Dette må gjøres for at forsikringen skal gjelde. Skal være betalt f.o.m. den dagen utøveren fyller 13 år!

Informasjon ligger på hjemmesiden vår!! De aller fleste skal ha fått en e-post vedr. dette. Sjekk evt. «søppelpost». Info finnes også på «minidrett»,  eller kontakt heiasol@hotmail.no.

Her er en oversikt over dem som har betalt (hentet fra skiskyting.no) pr. 22.6.:

Simostranda IL Kleven Henning 250,00 02.06.2014
Simostranda IL Gudbrandsen Thomas Stærkebye B-lisens ordinær 250,00 03.06.2014
Simostranda IL Skinnes Vegard 250,00 05.06.2014
Simostranda IL Solum Kristoffer B-lisens ordinær 250,00 05.06.2014
Simostranda IL Viken Emil Tangerud B-lisens utvidet 700,00 09.06.2014
Simostranda IL Solum Eivind A-lisens ordinær 300,00 10.06.2014
Simostranda IL Buskerud Jan-erik A-lisens ordinær 300,00 10.06.2014
Simostranda IL Solum Eskild B-lisens ordinær 250,00 10.06.2014
Simostranda IL Vig Sigrid Bredde B-lisens ordinær 250,00 12.06.2014
Simostranda IL Lien Ida A-lisens utvidet 700,00 13.06.2014
Simostranda IL Lien Martin B-lisens utvidet 700,00 15.06.2014
Simostranda IL Engebretsen Alexander B-lisens ordinær 250,00 16.06.2014
Simostranda IL Kleven Simen A-lisens ordinær 300,00 16.06.2014
Simostranda IL Kleven Lars A-lisens ordinær 300,00 16.06.2014
Simostranda IL Grønhovd Anette A-lisens utvidet 700,00 20.06.2014

 

 

30.000,- fra Lions

Sist søndag fikk Simostrandas skiskytterstyre overrakt en høyst overraskende gave fra Lions Club Oslo-Røa.

– Dette var veldig hyggelig og svært overraskende, sier leder i skiskyttergruppa Per Skøien.

Fikk penger. Juniorløperne Christian Skøien (t.v.) og Eivind Solum var med under overrekkelsen på Bogstad Gård. Jon S. Vangsøy i Lions ga sjekken til leder i Simostrandas skiskytterstyre Per Skøien (t.h.)

Fikk penger. Juniorløperne Christian Skøien (t.v.) og Eivind Solum var med under overrekkelsen på Bogstad Gård. Jon S. Vangsøy i Lions ga sjekken til leder i Simostrandas skiskytterstyre Per Skøien (t.h.)

Søndag mottok han sjekken fra Jon S. Vangsøy i Lions under et flott arrangement som markerte grunnlovsjubileet på Bogstad Gård i Oslo. Pengene har Lions tjent gjennom sin innsats under World Cup i skiskyting i Holmenkollen.

– I vår Lions-klubb ser vi verdien av å gi en oppmuntring til ungdommer som utviser stor interesse og energi for sin idrett. Skiskyting i denne sammenheng mener vi har en betydelig nasjonal oppslutning, og gjennom vårt samarbeide med Norges Skiskytterforbund (NSSF), der vi utvikler det årlige World Cup-programmet for arrangementet i Holmenkollen, er det naturlig å gi tilbake en del av de inntektene vi genererer gjennom denne aktiviteten, sier Vangsøy.

 I år valgte de altså å gi pengene til skiskyttermiljøet på Simostranda. Om valget, sier Jon S. Vangsøy følgende:

 – At det ble Simostrandas juniorer som i år skulle få en oppmuntring, har sammenheng med at vi ville se ut over eget geografisk områder (Skiskytterklubben TRY har de siste årene fått økonomisk støtte fra Lions-klubben) og er også et resultat av at vi tok opp temaet med NSSF. De igjen mente det ville være en positivt for Simostrandas juniorer, spesielt fordi klubben i mange år har stilt opp frivillig i Holmenkollen når World Cup er

arrangert, med enorm dugnadsinnsats som NSSF har satt stor pris på. NSSF mente det kunne være en fin stimulans for videre utvikling og rekruttering i klubben.

– Vi i Lions på Røa ser i den sammenheng fram mot at nye skiskyttertalenter i klubbens regi entrer verdens skiskytterarenaer. Vi ønsker alle juniorer i klubben lykke til, sier Vangsøy.

To av klubbens førsteårsjuniorer, Eivind Solum og Christian Skøien, var med under overrekkelsen i Oslo. De setter også stor pris på gaven.

– På vegne av klubben er jeg veldig stolt over at vår innsats blir lagt merke til, og prissatt på en slik måte. Vi skal bruke pengene til å styre den sportslige satsingen for våre løpere. Jeg kan love at dette kommer godt med, sier Per Skøien i Simostranda IL.

Informasjon vedr. lisens for sesongen 2014-2015

Skiskytterforbundet informerer om følgende vedr. lisens:
NB! Gjelder fra dagen utøver fylle 13 år!

Lisenskravene gikk ut på grunn av en misforståelse for et par dager siden, før informasjonen var klar for våre nettsider.
Kort informasjon om priser følger under, så vil mer detaljert informasjon følge på nettsiden vår i løpet kort tid:

Pris A lisens: 300 kr. (dette er ordinær lisens basert på alder, utøvere født 1998 eller tidligere)

Pris B lisens: 250 kr. (dette er ordinær lisens basert på alder, utøvere født 1999-2002 (fra 13 årsdagen)

Pris utvidet lisens: 700 kr. (lik pris uavhengig av alder). Denne kan man velge isteden for A eller B dersom man ønsker utvidet forsikring. Se tabellen under (ny fra i år?)

Lisens kan betales ut fra den informasjonen dere har (KID etc.), samt pris for ordinær eller utvidet løsning.

I tabellen under finner du litt informasjon om dekningene for henholdsvis ordinær og utvidet lisens:

IIDRETTSBEHANDLING

 

Grunnforsikring

Utvidet forsikring

 

Faser

Pålagt

Frivillig

A

Akuttbehandling. (Offentlige egenandeler før skaden er meldt)

 

Akutt *

1 500

1 500

B

Idrettens Skadetelefon Meld skaden elektroniskTelefon 02033. Kl 0900-2100 alle dager

 

 

 

Diagnostisering *

JA

JA

C

Vurdering av fysikalskmedisiner/idrettslege NIMF (Obligatorisk før videre henvisning)

2 000

2 000

D

Billeddiagnostikk (MR, CT, ultralyd, røntgen)

2 000

2 000

E

Behandling hos manuellterapeut, fysioterapeut, kiropraktor

 

 

 

 

Behandling *

6 000

F

Behandling hos legespesialist

6 000

G

Operasjon (spesialist i kirurgi)Opptrening etter kirurgi, ortose

25 000

100 000

H

Undersøkelse og behandling av spiseforstyrrelse

50 000

100 000

I

Sammensatte symptomer

10 000

10 000

J

Tannskade – undersøkelse og behandling

35 000

50 000

K

Reiseutgifter (Dekker i tillegg reiser for en foresatt for barn)

4 000

6 000

L

Ansvar

3 000 000

3 000 000

BEHANDLINGSGARANTI
Frist for Diagnostisering (B, C, D)

Diagnostisering

3 virkedager

3 virkedager

Frist for oppstart behandling (E, F, G, H, I, K)

Behandling

3 måneder

**

EGENANDEL
Gruppe A, C, D, E, F, G, H, I, JDet betales kun en egenandel pr skade/ulykke/ lidelse

1 000

1 000

Gruppe L (Det betales kun en egenandel pr skade/ulykke/lidelse)

10 000

10 000

M

Ulykkesdødsfall  

 

 

Ved forsikredes dødUtbetales til ektefelle/samboer/samt barn der avdøde var eneforsørgerUtbetales til forsikredes barn under 20 år

50 000

150 000

50 000

50 000

150 000

50 000

N

Progressiv invaliditetserstatning
Erstatning ved medisinsk invaliditet 10 % til 50 %Erstatning ved medisinsk invaliditet 51 % til 100 %Forsikringssum kr 300 000Medisinsk invaliditet under 10 % gir ikke erstatning. Se vilkår punkt 5.4 30 000 – 150 000       159 000 – 600 000 30 000 – 150 000

159 000 – 600 000

 

 

Med vennlig hilsen

Norges Skiskytterforbund

 

Stig Flatebø

Fungerende Generalsekretær/Økonomisjef