Kretslaget i BSSK

Kretslaget i Buskerud Skiskytterkrets er nå åpent for påmelding. Påmeldingsfristen er 1. mai til Arild Heldal (arild.heldal@gmail.com). Egenandelen for alle samlingene er kr 6000,- per. person. Denne betales til kontonr. 2280.31.94169 innen 15. juni 2013. Merk innbetalingen med utøverens navn og «Kretslaget 2013-14».

Det vil bli avholdt 7 kretssamlinger for 16 år og eldre (dvs. de som er født 98 + junior). Første samling blir på Svene 4-5 mai, med overnatting på klubbhuset. Fullstendig samlingsplan og informasjon om kretslaget finner du på: http://www.buskerud-skiskyting.no/