Bendit Liatoppen Skiskytterfestival 8.-10. april 2011

PÅMELDING: Opnar tysdag 1. februar kl. 10.00 

Festivalen har ei deltakargrense på 1000 løperar, og påmelding kan stengje utan varsel før fristen går ut. Stadfesting av endeleg påmelding vil skje i mars månad, ved betaling av tilsendt klubbfaktura. Ved forfall av denne, vil dei som ikkje er registrert betalt bli stroke som påmeldte, og nye løperar frå reservelista kjem inn.