Årsmøte

Simostranda IL avholder årsmøte på Eikvang 01.april kl 19.00. Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende 8 dager før årsmøte. Saker sendes til post@simostranda.no eller til Simostranda IL, PB 516, 3342 Åmot. Årsmøtedokumenter vil bli lagt ut. VELKOMMEN