Ladies Tour of Norway, torsdag 24. august 2023

Vi har blitt kontaktet av sykkelrittets arrangør med oppfordring til å stille med vakter langs løypa i idrettslagets nærområde. Det er ønskelig med ca. 10 personer fra oss.

Sykkelrittet foregår i vårt område torsdag 24. august, i tidsrommet kl. 14:30-15:30.

Ta kontakt med Dag Præsterud på tlf/sms. 90611586 hvis du har anledning til å bidra med en liten dugnadsøkt.

Årsmøte

Det avholdes årsmøte på Eikvang 20.mai kl 19.00. Vi satser på at vi kan avholde det der, og går det ikke så tar vi det på teams. Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende 10 dager før årsmøte. Saker sendes til: post@simostranda.no eller Simostranda IL, PB 516, 3342 Åmot. Årsmøtedokumentene kommer på denne siden når det nærmer seg. Velkommen!

Koronarestriksjoner

Etter de nye koronareglene som myndighetene kom med i går så kan vi ikke ta imot unger fra andre kommuner en fra vår egen. Vi beklager dette sterkt og vi må derfor si nei til dere som kommer fra Sigdal, Krødsherad og Øvre Eiker. Vi håper at vi ser dere alle sammen igjen når vi starter opp med ny sesong senere i år.

Årsmøte

Da kjører vi årsmøte torsdag 28.mai kl 19.00 på Eikvang siden regjeringen lemper litt på kravene for hvor mange vi kan være. Saker må være oss i hende innen 13.mai og kan sendes på mail post@simostranda.no. Saksliste blir lagt ut.

Utsatt årsmøte

Pga av Coronaviruset så følger Simostranda de anbefalinger som blir gitt og vi vil da utsette årsmøte. Vi annonserer på nytt når ny dato for årsmøte er klar.

Årsmøte

Simostranda IL avholder årsmøte på Eikvang 01.april kl 19.00. Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende 8 dager før årsmøte. Saker sendes til post@simostranda.no eller til Simostranda IL, PB 516, 3342 Åmot. Årsmøtedokumenter vil bli lagt ut. VELKOMMEN