World Cup Holmenkollen

Vedlagt ligger en presentasjon for World Cupen i Holmenkollen som skjer fra 12 – 20 mars. Vi trenger deres hjelp til og få til dette arrangementet og vi håper at så mange som mulig har anledning til å være med noen dager. For å melde seg på så kan en logge seg på denne adressen: https://holmenkollen.mobilise.no/Applicant.aspx?arr=9286962

Vi tenker også og ha en informasjonskveld på Eikvang mandag 21. februar kl 18.00 hvor det kommer en person fra Holmenkollen som redegjør for World Cupen.

Vi setter opp buss som går fra Simostranda de dagene det er konkurranse, og på torsdag og fredag så starter ikke konkurransen før kl 15.45. Det gjør at bussen ikke går fra Simostranda før ca 13.00. Vi kommer tilbake med mer detaljert informasjon rundt dette. Vi håper på at det kan bli lov med publikum og at vi kan fylle opp bussen med unger som også har lyst til å være med.