Trener 1 Kurs

En trener er en av klubbens viktigste ressurser. Ikke bare får man ta del i barn og unges utvikling, men man er også forbilder for disse. Kretsen holder Trener 1 kurs denne høsten og dette kvalifiserer for å trene barn opp til 12 år. For interesserte, ta kontakt med Sondre Johannessen, mail: sondrejohannessen96@gmail.com eller tlf: 90028060 for felles påmelding innen 1. august.
Klubben dekker deltakeravgiften.
For mer informasjon om kurset, se vedlagte fil:
Invitasjon til trener 1 kurs BSSK oppdatert versjon