Vi retter en stor takk til Banken for bidraget under bankens gaveutdeling i kveld. Tusen takk!
#sparebank1modum