Termin- og laglederliste for sesongen 2010/2011

Vi har plukket ut de mest aktuelle og nærmeste renn for sesongen 2010/2011. Fullstendig liste ligger på: www.skiskyting.no – terminliste.

Det har stort sett blitt to innskytinger på renn så da har vi satt opp to foreldre par på hvert løp – de første er ment for de under 15 år og de andre er for de over 15 år. VIKTIG! Dere som da ikke kan på de oppsatte datoer må bytte innbyrdes!

Terming og laglederliste 2010