Invitasjon til sparebank 1 KVELDSRENN

Hold av: 22. februar 2024

Sted: Simostranda skiskytterarena, Eikvangveien 35, 3340 Åmot

Parkering: Gratis

Klasser: Klasseinndeling for gutter og jenter:

  • Nybegynnere, sprint, rosa x 3 – 1,8 km
  • 11-14 år, fellesstart, svart x 3 – 3 km
  • 15-19 år, fellesstart, orange –orange-rød – 5 km

Påmelding: Via EQ Timing innen mandag 19. februar kl. 23.59 SpareBank 1 Kveldsrenn (eqtiming.com)

Innskyting: Kl. 17:45 – 18:15 Innskytingsskiver fordeles klubbene etter påmelding – oppslag på standplass

Tidtaking: Manuell

Start: Første start kl. 18:30

Startnummer: Hentes lagvis på rennkontoret. Startnummer som ikke blir returnert blir belastet utøverens klubb med kr 250,-

Premiering: Til alle, på arena

Kiosk: Servicebygg

Rennkontor: På arena fra kl 17:00

Startlisens: Klubbene er ansvarlig for at påmeldte deltakere har godkjent lisens og har gjennomført sikkerhetskurs.

Startkontingent: Kr. 50,-         Startkontingent blir fakturert klubbene i etterkant.

Kontaktpersoner:    Rennleder:            Påmeldingsansvarlig:

                                 Dag Præsterud                     Hugo Haakseth

                                 dag-pra@online.no        hugo.haakseth@gmail.com

                                 Tlf: 90611586                     Tlf: 92836186

Dette rennet er tellende som deltakende Sparebank1-renn, men ikke tellende i poeng.

Det er åpent for alle klubber/utøvere i Buskerud NB! Endringer i tider kan bli nødvendig. Endringer vil bli publisert på www.simostranda.no