Angående SpareBank 1 cup 16-17 desember.

Det vil i helgen bli mange som skal ha innskyting i de forskjellige alderstrinn og puljer. Vi henstiller alle klubber til å ha færrest mulig utøvere og trenere/innskytingsansvarlige inne på standplass samtidig. Dette er av sikkerhetsmessige årsaker og for at vi skal få til en mest mulig effektiv innskyting for alle. Vi skal som arrangør stille med nok mannskaper til å visitere våpen og få en god flyt i innskytingen, men vi håper også at dere som klubber hjelper til for at dette skal bli bra.

I forbindelse med NSSF sin oppfordring til å vise SMØREVETT, stiller vi oss som arrangør også bak dette. Gjør det enkelt, og bruk egnet verneutstyr ved smøring av ski.

Forholdene på Simostranda er topp. Vi har godt med snø, hvor vi har en god såle kunstsnø som har fått innblandet noe natursnø. I følge YR.no skal det i helgen ligge rundt -5 til -8 grader. Oppvarming i løypene vil bli stengt når konkurransene pågår. Det er blitt tråkket oppvarmingsløype langs traseen oppe ved Eikvang. Her oppfordres alle til å teste ski og varme opp. Samme type snø her som ellers i løypene, kunstsnø iblandet natursnø.