Påmeldte og hyttefordeling klubbsamling Beitostølen

Vedlagt ligger hyttefordeling for klubbsamling Beitostølen. Har prøvd å fordele så godt det lar seg gjøre. Har lagt de som trener i 15+ gruppa inn på ei hytte. Mulig det vil gjøres litt forandringer siden ett par personer er litt usikre.

Hvis noen har andre ønsker om hyttefordeling, snakker dere bare sammen om det.

Utleier har fått liste over egenandeler som den enkelte skal betale. Utøver og trenerressurs betaler 650,- kr i egenandel. Ellers er summen 1250,- for 6-11 år og 1650,- fra 12 år.

Samlingsopplegg vil bli lagt ut på hjemmeside og på felles Facebook.

Påmeldte klubbsamling Beitostølen