Status Dugnad Holmenkollen

Vi har noen åpne plasser til rigging søndag 12. mars(oppmøte 14.30 pga. Holmenkoll søndagen), rigging mandag 13. mars(oppmøte kl. 09.00) og konkurransedagen fredag 17. mars, sprint (6 stk). Fint om de som har mulighet til å stille på disse dagene melder fra til Jens Schjerven eller Roar Viken.

Minner om funksjonærmøtet som blir på Eikvang torsdag 23. februar kl 18.30. Her vil vi informere om hva som skjer med/under rigging, treningsdager og renndager. Hans Peter Olsen som er rennleder, vil delta på dette møtet.

Vel møtt.