Lisens for 2013/2014

NSSF har bestemt at alle som ikke er forsikret gjennom NIFs Barneidrettsforsikring skal løse Skiskytterlisens. Dette for å sikre at alle som starter i skiskytterrenn, arrangert av klubber tilsluttet NSSF, er forsikret. Barneidrettsforsikringen gjelder til den dato en fyller 13 år. Det vil si at fra og med 13-årsdagen må løpere som skal gå skiskytterrenn ha skiskytterlisens.  

Sesongen 2013-14 varer fra 1. Mai 2013 til 30. April 2014 og det finnes to lisenstyper også denne sesongen. A-lisens for de som er født i 1997 og tidligere, samt B-lisens for de som er født i perioden 1998 – 2001.

For nærmere informasjon om Lisens se: http://www.skiskyting.no/no/arrangement/nyttig_informasjon/lisensinformasjon/

Dersom dere ikke mottar e-post med lisensinformasjon i løpet av en ukes tid må dere sjekke om dere er registrert med riktig e-post på «MinIdrett» og/eller kontakte Heidi Solum.