Snøforhold og div info

Supersprint og sprintløypene er nå klare. Det er gjort noen endringer i løypetraseene på søndagens sprint. OPPDATERTE LØPEKART er lagt ut under fana «Arena/Løyper». Oppdaterte påmeldingslister inkl påmeldingslister sortert på krets ligger nå ute under fana «Påmeldte» Det er noen huller på brikkelista, fint om de som mangler brikkenummer i lista sender dette til post@simostranda.no så raskt som mulig. De som står med N på lisens, må enten betale lisensen på forhånd eller løse engangslisens på rennkontoret ved avhenting av startnummer. Startlister vil bli lagt ut på nett i løpet av onsdag .