Fine bilder fra Simostranda

På Bygdepostens websider ligger det fine blder fra rennet 13/1-08

På www.bygdeposten.no ligger bildene. Sjekk her