Årsmøte

Simostranda IL avholder årsmøte på Eikvang 6.april kl 19.00. Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende 10 dager før årsmøte. Saker sendes til post@simostranda.no eller sendes til Simostranda IL, PB 516, 3342 Åmot. Årsmøtedokumenter vil bli lagt ut senere.

Velkommen