All organisert trening avlyses

Viser til forskrift om smitteverntiltak for å forebygge korona smitte §8. Det er IKKE tillatt med organisert trening og konkurranser innen breddeidrett. Det betyr da at all organisert trening utgår inntil ny beskjed kommer.