Løypekjøring 2018/2019

Bilde fra langløypa i dag.

Litt lite snø spesielt der det er pløgsle så ikke ta de nyeste skia…

Ved Kopland/Haugfoss blir løypa litt avkortet i år pga høstsådd korn. Må også påregnes noe skogsdrift i løypa til tider.

Kjøreplan 2018_2019

Ta kontakt med den som har ukevakt ved spesielle tråkke ønsker.