Invitasjon åpning av rulleskiløype Brunes

Hei!

Vi ønsker i anledning av vår høytidelige åpning av vårt nye rulleskianlegg å invitere spesielt de aktive i våre naboklubber. Selv om anlegget allerede er i bruk, og kanskje noen av deres aktive har prøvd anlegget, vil vi lørdag 23. september markere med en høytidelig åpning (se vedlagte invitasjon). Dette er et anlegg som vi ønsker at mange aktive i deres respektive klubber kan få glede av å bruke. Vi oppfordrer dere ledere til å formidle invitasjonen, og komme til Brunes denne lørdagen.

Det vil bli anledning til å prøve løypa for de som har rulleski (vi har noen par til utlån). Ta på klubbtøy, og kom til Brunes! NB! Husk også hjelm.

Med vennlig hilsen

Hanne Tuft, Vikersund IF langrenn

Invitasjon