Info Kollen dugnad

Ole i Kollen

Vaktliste: Oppsett funksjonærer VM 2016 26.02.2016

Pga krav til trafikkavviklingen i arenaen skal all transport være avsluttet innen 3 timer før konkurransestart. Derfor er de oppsatte busstidene endret med ca en time. Jeg ber dere derfor slette den forrige funksjonærlista og bruke den oppdaterte som ligger vedlagt (26.02.2016).
Ang funksjonærklærne så vil de som ikke er hentet ut enda bli fraktet til Scandic Rica hotellet i kollen. Der kan de bli hentet fra rigghelgen og utover, evnt så kan dere avtale med noen som skal innover før dere om de kan ta med for dere. Husk da og sende med fullmakt.

Timeplan for dagene blir slått opp i hula hver dag. Her blir det informasjon om innskytingsskiver for nasjonene, trenings- og innskytingstider samt når det er pappbytter. Pappbyttene foretas 20 minutter ut i trening/innskyting.
Skivene blir malt før, mellom og etter hver trening/konkurranse. Husk at vi skal bruke så lite maling som mulig, det skal ikke renne.
Akkrediteringskontoret er inne på Scandic Park hotellet i Holmenkollen og er åpent fra mandag 28/2. Dere som ikke har tatt bilde tidligere må innom der for å få akkrediteringen. Dette må gjøres før dere skal inn på arenaen. Jeg sorterer til dere andre så dere får akkrediteringen på første oppmøte eller på bussen.
Ta gjerne kontakt om dere har andre spørsmål.
Håper alle gleder seg!!

Jens.

jens.schjerven@gmail.com  mob 93262923