Skitrening på Simostranda

Vi har stor pågang med løpere/klubber som ønsker skitrening i vårt løypenett. Vi må be klubber som ønsker å benytte våre løyper til fellestrening, om å ta kontakt med Bjørnar Johannessen tlf 90501212 eller Per Skøien tlf 92233648 for å avtale treningstid.