Langløypa

Hele langløypa er kjørt lørdag 22. februar.

Noe «tynt» med snø enkelte plasser og en del overvann i søndre delen av langløypa. Pass opp for bekker som kan gå opp.

GOD TUR! 🙂