Rennet på Hønefoss 11. og 12. januar er flyttet til Liatoppen

Kopi av e-post:

På grunn av snømangel, både på Hønefoss og på reservearena, har Ål, Bødalen og Drammen Strong tatt over vårt renn 10. – 11.. januar 2014. Arena: Liatoppen.

Husk å meld dere på det nye arrangementet da påmeldinger ikke blir overført nytt arrangement.
Lykke til på Ål og velkommen til en forhåpentligvis snøfyllt arena på Hønefoss i mars!
Mvh
Eirik Tanbergmoen
for HSSK