INVITASJON TRENER 2 KURS 24. og 25. mai

I forbindelse med kretssamlinga for de som er født i 2000 – 1998 ønsker kretsen å arrangere trener 2 kurs.

Kurset vil ta for seg skytedelen av trener 2 kurset.

Kurset blir holdt på Stevingsmogen grendehus og starter kl 10.00 på lørdag.

Det er Hanne Thoresen som vil være kursholder.

Påmelding innen tirsdag 21. mai til:  nl@oso.no