Snøproduksjonsliste 2012

Vedlagt ligger vaktlista for snøproduksjon 2012. Nå venter vi bare på kulda! Ukeansvarlige gir melding når snøproduksjonen starter opp. Kan du ikke møte på en vakt når produksjonen går må du selv bytte vakt eller kontakte en av reservene. GOD VAKT!

Snøproduksjonsliste 02112012