Ole Einar Bjørndalen fondet

XL-BYGG og Norges Skiskytterforbund har innstiftet OEB-fondet. Fondets formål er å fremme utviklingen av skiskytersporten i Norge med fokus på unge utøvere spesielt. Nå oppfordres klubber og enkeltutøvere å søke om støtte.

Send søknad her