Simostranda IL avholder årsmøte på Eikvang torsdag 25. april kl 19.00

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende 10 dager før årsmøte.

Saker sendes til post@simostranda.no eller Simostranda IL, PB 516, 3342 Åmot. Årsmøtedokumenter vil bli lagt ut på hjemmesiden.

Velkommen!

Hilsen styret i Simostranda IL