Viktig informasjon ved skytetrening på skiskytterbane:

Skiskytterforbundet har sammen med politiet gått gjennom rutiner for bruk av skiskytterbaner:

Skytebaneinstruks

Skytebaneinstruks skal være godkjent og henge godt synlig for alle brukerne. Hos oss henger den bl.a. bak en av de søndre buene på standplassen.

Utøverne må gjøre seg kjent med skytebaneinstruksen.

Kurs for standplassledere

Skiskytterforbundet har laget et digitalt kurs for standplassleder ved bl.a. treninger og renn. Alle som skal være standplassleder må gjennomføre kurset. 

Dette er for foresatte, utøvere, trenere og andre ledere, med fokus på hva en standplassleder skal ha som kunnskap for å lede en skyteøkt i skiskyting på en trygg og sikker måte.

Kravet til å delta på kurseter at du er 18 år eller eldre og er medlem av en skiskytterklubb. (du får ikke meldt deg på uten at du er m,edlem).

Se artikkel under, med link til kursoversikt: