Snøproduksjon 2014/2015

Vedlagt ligger oppdatert vaktliste for sesongens snøproduksjon. Nå håper vi kulda snart setter inn:-) Kan du ikke stille på din oppsatte vakt må du selv finne erstatter og melde fra til ukeansvarlig. Vi sender ut SMS ved første oppstart. Senere start/stopp vil kun bli varslet her på nettsiden. GOD VAKT!

Snøvaktliste 2014 v1011

Snøproduksjon2014web