Høstdugnad søndag 13. okt

 Takk for innsatsen, det ble gjort en kjempejobb av de som møtte på høstdugnaden.

Maling 2013