Husk å betale Lisens!!!!!

Pr. 22.6. er det fremdeles mange som ikke har betalt lisens for 2014 – 2015. Dette må gjøres for at forsikringen skal gjelde. Skal være betalt f.o.m. den dagen utøveren fyller 13 år!

Informasjon ligger på hjemmesiden vår!! De aller fleste skal ha fått en e-post vedr. dette. Sjekk evt. «søppelpost». Info finnes også på «minidrett»,  eller kontakt heiasol@hotmail.no.

Her er en oversikt over dem som har betalt (hentet fra skiskyting.no) pr. 22.6.:

Simostranda IL Kleven Henning 250,00 02.06.2014
Simostranda IL Gudbrandsen Thomas Stærkebye B-lisens ordinær 250,00 03.06.2014
Simostranda IL Skinnes Vegard 250,00 05.06.2014
Simostranda IL Solum Kristoffer B-lisens ordinær 250,00 05.06.2014
Simostranda IL Viken Emil Tangerud B-lisens utvidet 700,00 09.06.2014
Simostranda IL Solum Eivind A-lisens ordinær 300,00 10.06.2014
Simostranda IL Buskerud Jan-erik A-lisens ordinær 300,00 10.06.2014
Simostranda IL Solum Eskild B-lisens ordinær 250,00 10.06.2014
Simostranda IL Vig Sigrid Bredde B-lisens ordinær 250,00 12.06.2014
Simostranda IL Lien Ida A-lisens utvidet 700,00 13.06.2014
Simostranda IL Lien Martin B-lisens utvidet 700,00 15.06.2014
Simostranda IL Engebretsen Alexander B-lisens ordinær 250,00 16.06.2014
Simostranda IL Kleven Simen A-lisens ordinær 300,00 16.06.2014
Simostranda IL Kleven Lars A-lisens ordinær 300,00 16.06.2014
Simostranda IL Grønhovd Anette A-lisens utvidet 700,00 20.06.2014

 

 

Informasjon vedr. lisens for sesongen 2014-2015

Skiskytterforbundet informerer om følgende vedr. lisens:
NB! Gjelder fra dagen utøver fylle 13 år!

Lisenskravene gikk ut på grunn av en misforståelse for et par dager siden, før informasjonen var klar for våre nettsider.
Kort informasjon om priser følger under, så vil mer detaljert informasjon følge på nettsiden vår i løpet kort tid:

Pris A lisens: 300 kr. (dette er ordinær lisens basert på alder, utøvere født 1998 eller tidligere)

Pris B lisens: 250 kr. (dette er ordinær lisens basert på alder, utøvere født 1999-2002 (fra 13 årsdagen)

Pris utvidet lisens: 700 kr. (lik pris uavhengig av alder). Denne kan man velge isteden for A eller B dersom man ønsker utvidet forsikring. Se tabellen under (ny fra i år?)

Lisens kan betales ut fra den informasjonen dere har (KID etc.), samt pris for ordinær eller utvidet løsning.

I tabellen under finner du litt informasjon om dekningene for henholdsvis ordinær og utvidet lisens:

IIDRETTSBEHANDLING

 

Grunnforsikring

Utvidet forsikring

 

Faser

Pålagt

Frivillig

A

Akuttbehandling. (Offentlige egenandeler før skaden er meldt)

 

Akutt *

1 500

1 500

B

Idrettens Skadetelefon Meld skaden elektroniskTelefon 02033. Kl 0900-2100 alle dager

 

 

 

Diagnostisering *

JA

JA

C

Vurdering av fysikalskmedisiner/idrettslege NIMF (Obligatorisk før videre henvisning)

2 000

2 000

D

Billeddiagnostikk (MR, CT, ultralyd, røntgen)

2 000

2 000

E

Behandling hos manuellterapeut, fysioterapeut, kiropraktor

 

 

 

 

Behandling *

6 000

F

Behandling hos legespesialist

6 000

G

Operasjon (spesialist i kirurgi)Opptrening etter kirurgi, ortose

25 000

100 000

H

Undersøkelse og behandling av spiseforstyrrelse

50 000

100 000

I

Sammensatte symptomer

10 000

10 000

J

Tannskade – undersøkelse og behandling

35 000

50 000

K

Reiseutgifter (Dekker i tillegg reiser for en foresatt for barn)

4 000

6 000

L

Ansvar

3 000 000

3 000 000

BEHANDLINGSGARANTI
Frist for Diagnostisering (B, C, D)

Diagnostisering

3 virkedager

3 virkedager

Frist for oppstart behandling (E, F, G, H, I, K)

Behandling

3 måneder

**

EGENANDEL
Gruppe A, C, D, E, F, G, H, I, JDet betales kun en egenandel pr skade/ulykke/ lidelse

1 000

1 000

Gruppe L (Det betales kun en egenandel pr skade/ulykke/lidelse)

10 000

10 000

M

Ulykkesdødsfall  

 

 

Ved forsikredes dødUtbetales til ektefelle/samboer/samt barn der avdøde var eneforsørgerUtbetales til forsikredes barn under 20 år

50 000

150 000

50 000

50 000

150 000

50 000

N

Progressiv invaliditetserstatning
Erstatning ved medisinsk invaliditet 10 % til 50 %Erstatning ved medisinsk invaliditet 51 % til 100 %Forsikringssum kr 300 000Medisinsk invaliditet under 10 % gir ikke erstatning. Se vilkår punkt 5.4 30 000 – 150 000       159 000 – 600 000 30 000 – 150 000

159 000 – 600 000

 

 

Med vennlig hilsen

Norges Skiskytterforbund

 

Stig Flatebø

Fungerende Generalsekretær/Økonomisjef

 

Informasjon om Lisens for sesongen 2014/2015

Norges Skiskytterforbund vil fra sesongen 2014/2015 skifte leverandør på lisensforsikring. I denne forbindelse vil innhold  og dekning endres.

Da skifte av leverandør er en tidkrevende prosess vil dessverre ikke lisensene være tilgjengelige fra 1. mai.

Endelig dato for lansering av den nye lisensordningen er fortsatt ikke helt klart, men vi har en ambisjon om at lisensordningen vil være tilgjengelig i løpet av mai.

Eksisterende lisens for forrige sesong vil være gjeldende inntil ny lisens kan løses.

Ny informasjon publisert på skiskyting.no så snart dette foreligger.

Tilbud om overnatting på Torpomoen 11. og 12. januar

 

Vi har fått tilbud om overnatting på Torpomoen:

Enkeltrom: kr. 350,-, Dobbeltrom: kr. 500,-, Tre-sengsrom: kr. 650,-, Familierom: kr. 800,-. Pr. natt!
Bad og WC på alle rom. Inklusiv sengetøy og utvask.

Felles kjøkken – ta med egen mat til frokost. Kan evt. også bestilles, men usikkert om de rekker det før innskyting.
Lørdag: Middag er reservert til kl. 18.30. Kr. 225,- pr. person. Bestilles sammen med rom!

Ring: 966 24 933 for reservering av rom. Se også: http://www.torpomoen.no/no/kontakt_oss/

Heidi

 

Rennet på Hønefoss 11. og 12. januar er flyttet til Liatoppen

Kopi av e-post:

På grunn av snømangel, både på Hønefoss og på reservearena, har Ål, Bødalen og Drammen Strong tatt over vårt renn 10. – 11.. januar 2014. Arena: Liatoppen.

Husk å meld dere på det nye arrangementet da påmeldinger ikke blir overført nytt arrangement.
Lykke til på Ål og velkommen til en forhåpentligvis snøfyllt arena på Hønefoss i mars!
Mvh
Eirik Tanbergmoen
for HSSK