Plan all-idrett høsten 2012

All-idretten starter opp igjen onsdag 05.09.2012.  Velkommen!

NB: Merk dag. I høst har vi valgt å flytte all-idrett til onsdager pga. konflikt med andre aktiviteter

Høstplan 1 2012