Allidrett og Null-løp 2012

Vi starter opp med null-løp tirsdag 17.01. Se vedlagt aktivitets plan for Allidrett og Null-løp. Også i år trengs litt hjelp for å arrangere null-løp, se dugnadsliste på Allidrett og Null-løp planen. Viktig at de av dere som er satt opp på dugnad bytter innbyrdes om dere ikke kan den oppsatte dagen.

Allidrett og null løp 2012