Værstasjon og webkamera

Nå kan du sjekke temperaturen og en rekke andre værdata på skiskytterstadion på Simostranda på www.nm2010.no.

MidtKraft Buskerud har satt opp værstasjon med webkamera. Etterhvert kommer ytterligere ett kamera.

Etter NM vil værstasjonen bli å finne på www.simostranda.no.