Tidtagerbrikker for 13 år og eldre

Nye regler vedr. tidtagerbrikker for aldergruppe 13 år og eldre :

Fra konkurransereglementet:

6.5.3 Brikker

6.5.3.1 Påbudt med brikker

Under NM, HL, NC og mønstringsrenn er det påbudt med brikker og elektronisk tidtaking.

6.5.3.2 Brikker og aldersklasser

I de konkurranser det er elektronisk tidtaking, er det påbudt med brikke for 13 år og eldre.

6.5.3.3 Leie av brikke

Dersom noen ikke har brikke eller har glemt brikken, kan de leie av arrangøren. Pris kr.50,- pr. konkurranse. Dersom man kommer til startkontroll uten brikke, kan brikke leies der for kr.200,-

6.5.3.4 Brikke for 12 år og yngre

Når arrangøren bruker brikker for løpere 12 år og yngre, kan det kreves en ekstraavgift på kr. 25,- pr. konkurransedag.

Brikker kan bestilles på : emit.no